Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Medializácia

Zázračné ďakujem

K téme sa vyjadruje psychologička Denisa Maderová
Foto: Archív D. M.
Text: M.Michalčíková
SME - Smeženy

Vedeli ste, že vďačnosť je dôležitou prísadou v našom šťastí?
To, že je ďakujem zázračné slovíčko, učíme už našich najmenších. Pritom nie je až také ťažké naučiť sa vysloviť toto slovo v správnej chvíli, ale možno ste už zažili situáciu, keď ste cítili, že človek ho použil len formálne, zo slušnosti, bez nejakého emocionálneho charakteru. Presne v tom je rozdiel. Kým poďakovanie je jednoduchým vyjadrením vďačnosti, samotná vďačnosť je zložitejšia, je to stav, keď si uvedomujeme, čo pre nás ten druhý urobil. Cicero o vďačnosti hovoril, že je matkou všetkých cností a je hlavnou povinnosťou človeka.

Dedičné verzus vychované
Niekomu ide prejavovanie vďačnosti akosi prirodzene, iný s ňou môže mať problém. „Myslím si, že schopnosť prejaviť vďačnosť súvisí s určitou schopnosťou empatie a s hlbšími citmi, ktoré sú do určitej miery vrodené. Ale zároveň žijeme v spoločnosti a v určitých sociálnych a citových väzbách, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť spolupatričnosti, porozumenie a empatické cítenie. Čiže schopnosť uznať a oceniť hodnotu a činy toho druhého si vytvárame najmä prostredníctvom výchovy a vplyvom prostredia, v ktorom vyrastáme. Často sa vďačnosť formuje v rannom detstve v rodine a môže sa prenášať z generácie na generáciu,“ opisuje psychologička Denisa Maderová. Aj preto je dôležité budovanie vzťahu k vlastným hodnotám a k hodnote seba samého. „V dospelosti potom bude mať človek potrebu pomáhať a bude citlivejší voči ostatným. Naopak, dieťa, ktoré má všetko, po čom zatúži, aj lásku svojich rodičov, no vo veľkej miere je zamerané viac na seba a nie je vedené k pomoci druhým, bude viac egoistické. Niekedy bývajú v nevýhode jedináčikovia, pretože sa nemusia bezprostredne s nikým o nič deliť, a preto ich rodičia musia vynaložiť oveľa viac námahy, aby ich viedli k prosociálnemu a pomáhajúcemu správaniu,“ tvrdí Maderová.
Keď pomôžeme kamarátovi vymaľovať byt alebo darujeme susedovi paradajky z našej záhradky, akosi automaticky predpokladáme, že nám bude vďačný. Samozrejme, zrejme by sme niečo také nikdy nevyslovili nahlas, veď sme chceli pomôcť nezištne, ale keď nám potom kamarát odmietne pomôcť pri prerábaní nášho bytu alebo sa naša sestra zatvári kyslo pri rozbalení darčeka, ktorý nás stál „majlant“, pekne nás to zamrzí. U niektorých ľudí sa však pocit, že sú obklopení samou nevďačnosťou, akosi zakorenil. Čím to je? „(Väčšinou) Sú (to) ľudia, ktorí v detstve dostávali málo pozornosti, lásky a majú stále pocit ich nedostatku. Preto sa môžu snažiť zo seba vydávať čo najviac, aby dosiahli uznanie, pochvalu a ocenenie. Nie vždy sa im to ale podarí, a potom sú sklamaní, že ich nikto nikdy neocení alebo ich ocení málo. Potreba vďačnosti súvisí aj s hodnotou samého seba. Pokiaľ si sami seba dostatočne vážime, máme menšiu potrebu prejavu vďačnosti od iných,“ vysvetľuje Denisa Maderová.

Pomôcka na dobrý spánok?
V nejednej motivačnej literatúre sa dočítame, že pokiaľ nebudeme vďační za to, čo máme, nepodarí sa nám dosiahnuť, po čom túžime. Vďačnosť je skrátka považovaná za jeden zo základných pilierov šťastia. Psychológ Robert Emmons, ktorý je priekopníkom vo výskume vďačnosti, prišiel na to, že ľudia, ktorí mali v teste vďačnosti najviac bodov (podobný test si môžete spraviť na tejto stránke), majú vyššiu úroveň pozitívnych emócií, životnej spokojnosti, optimizmu a trpia menej stresom a depresiami. Napriek tomu, že u nich prevládajú príjemné pocity, nepopierajú, ani neignorujú negatívne stránky života. Okrem toho sú štedrejší, nápomocnejší druhým ľuďom, materiálnym veciam nepripisujú až takú dôležitosť a nezvyknú druhým závidieť. Vďačnosť má vraj vplyv nielen na naše psychické, ale aj fyzické zdravie, napríklad nás môže do istej miery chrániť pred infarktom. Štúdia robená pod vedením Nancy Digdon ukázala dokonca súvislosť medzi vďačnosťou a lepším spánkom. Študenti, ktorí každý večer venovali pätnásť minút písaniu ďakovného denníka, nemali problém so zaspávaním a spali dlhšie. V časopise Psychology Today bol nedávno uverejnený článok o vplyve vďačnosti na partnerské vzťahy. Vedci Kubacka, Finkenauer, Rusbult a Keijsers dospeli k záverom, že keď budeme dávať svojmu partnerovi najavo svoju vďaku, zvyšujeme tým pravdepodobnosť, že sa k nám bude v budúcnosti správať rovnako. A tým sa vytvorí pozitívny cyklus – on sa bude cítiť vďačný, čím podporí naše láskyplné a podporné správanie.
Sme radi, ak sa vám podarilo dočítať až na toto miesto. Vopred ďakujeme za všetky vaše reakcie.

Rýchlokurz vďačnosti
Psychológ Robert Emmons radí:
- Veďte si denník, do ktorého si každý deň poznačte aspoň tri veci, za ktoré ste vďační.
- Spomeňte si na zlé veci. Pomôže vám, keď si porovnáte, aké to bolo zlé a o koľko je vám teraz lepšie.
- Spýtajte sa sám seba tri otázky: Čo som dostal od ....? Čo som dal ...? Aké problémy a ťažkosti som spôsobil ...?
- Využite vizuálne pamiatky, ako sú fotografie svojich blízkych alebo prírodné scenérie.
- Sľúbte si, že budete praktizovať vďačnosť.
- Dávajte si pozor na jazyk. Negatívne vyjadrenia narúšajú vďačnosť.
- Sústreďte sa na pohyb. Naše pocity sú naviazané na slová a činy.

Zdroj: The University of Texas Health Science Center at Houston

Otestujte sa
Koľko meria vaša vďačnosť?
Vedľa každého vyjadrenia napíšte číslo podľa toho, nakoľko súhlasíte s uvedeným tvrdením:
1 – úplne nesúhlasím
2 – nesúhlasím
3 – trochu nesúhlasím
4 – neutrálne
5 – mierne súhlasím
6 – súhlasím
7 – úplne súhlasím

A - Mám v živote veľa vecí, za ktoré môžem byť vďačný.
B - Ak by som mal uviesť, za čo všetko som vďačný, bol by to veľmi dlhý zoznam.
C - * Keď sa pozriem na svet, nevidím veľa vecí, za ktoré môžeme byť vďační.
D - Som vďačný za rôznorodosť ľudí.
E - Čím som starší, tým si viac uvedomujem, že som schopný oceniť ľudí, udalosti a situácie, ktoré sa stali v mojej minulosti.
F - * Prejde množstvo času, kým si uvedomím, že som vďačný niekomu alebo za niečo.

* K vyjadreniam C a F napíšte opačné skóre, teda ak bola vaša odpoveď za 7 bodov, pripíšte si 1 bod, ak 6, pripíšte si 2 body a podobne. Následne spočítajte body zo všetkých vyjadrení dokopy.


6 – 18 bodov: Aj keď sa vám zdá, že váš život práve neprekypuje radosťami, za ktoré by ste mohli byť vďační, váš pocit naplnenia a šťastia môže vzrásť práve vďaka tomu, že sa naučíte byť vďační za to, čo máte. Tým môžete pozitívne ovplyvniť svoj život.

19 – 31 bodov: Viete prejaviť ďakovné gesto, keď si to situácia vyžaduje. Všímajte si, čo sa stane, keď začnete pristupovať k vďačnosti aktívnejšie a budete prijímať všetko, čo vám príde do cesty s otvoreným srdcom.

32 – 42 bodov: Ste si vedomí toho, akú veľkú úlohu zohráva vďačnosť vo vašich vzťahoch, v práci či v duchovnom raste. Aj keď ste v tomto smere veľmi dobrí, problém môže nastať, keď ste z niečoho sklamaní alebo ubolení.

Spracované podľa: Robert Emmons, The Gratitude Questionnaire

Zdroj: SME - Smeženy

Zobraziť scan

« Späť