Tvoj Psychológ, Mgr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo
pre jednotlivcov, páry a rodinu


Privat. prax:
Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Psychological counselling
also in English language.


Psychologická diagnostika sa robí vždy na žiadosť a so súhlasom klienta, kvôli vyšetreniu osobnosti a intelektu, pre účely posúdenia psychického stavu, kvôli sebapoznaniu.

Psychologické služby

Individuálna psychologická konzultácia

Vstupné psychologické interview:
Slúži na pomenovanie problému a zorientovanie sa v ňom. Na dohodnutie podmienok a uzatvorenie kontraktu medzi klientom a psychologičkou, na stanovenie cieľa a pravidiel pre ďalšiu poradenskú alebo psychoterapeutickú prácu.
Trvá cca 50 min.

Psychologická konzultácia a poradenstvo pre jednotlivcov:
Opakované pravidelné psychologické poradenstvo pre jednotlivca, podľa stanovenej dohody klienta a psychologičky.
Trvá od 50-90 min.

Psychologické poradenstvo pre pár:
Psychologické poradenstvo pre partnerov, ktoré sa odohráva za účasti obidvoch partnerov na sedení a slúži na objasnenie, porozumenie a následnú zmenu partnerského problému.
Trvá cca 60 min.

Podporná psychoterapia a bodypsychoterapia:
Je zameraná pre jednotlivcov, pre ktorých psychologické poradenstvo nepostačuje a potrebujú hlbšiu psychologickú prácu na osobnom probléme alebo podporne-psychoterapeutickú intervenciu.
Psychoterpeutické sedenie sa deje za účelom zmiernenia psychických ťažkostí jednotlivca. Za účelom ich včasného diagnostikovania a pomenovania a následného vnútorného spracovania a odstránenia za pomoci psychoterapeutických metód určených psychologičkou.
Trvá cca 60 min.

Psychologická diagnostika:

Robí sa vždy so súhlasom klienta alebo na jeho žiadosť, kvôli vyšetreniu intelektu a osobnosti, pre účely posúdenia psychického stavu klienta, za účelom poznania psychických charakteristík osobnosti, pre sebapoznanie.
Trvá od 60-120 min.