Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Medializácia

Strach zo samoty

Text: Mária Ukropcová
Plus sedem dní
Odborné vyjadrenie: Mgr. Denisa Maderová

Radšej zostať s idiotom, len nie na ocot?
Sotva opadnú emócie z predošlej známosti, už sa púšťajú do ďalšej. Láska – neláska, hlavná vec nebyť sama. Predsa, nič nemôže byť horšie, ako keď vám po večeroch robí spoločnosť samota. Nuž, vo dvojici sa brodí ľahšie. Podeliť sa so svojím bremenom je dozaista jednoduchšie, ako niesť celú jeho ťarchu na vlastných pleciach. Už len blízkosť dôvernej osoby býva človeku oporou. A tak buď vzťah silia, alebo, ak nedokážu rozpadu zabrániť, horúčkovito si vyhliadnu iného potenciálneho partnera, namiesto toho, aby popracovali na vlastnom sebavedomí.

Útočisko v novom vzťahu: „Strach zo samoty, respektíve z opustenia, je fenomén, ktorého sa neobávajú len ženy, ale aj muži,“ hovorí psychologička Mgr. Denisa Maderová. „Výrazne sa prejaví vo chvíli, keď sa človek pohráva s myšlienkou ukončiť dlhotrvajúci vzťah. Partnera už síce nemiluje, je s ním však vnútorne spätý. Z obavy, že pravdepodobne lepšieho nenájde, zotrváva radšej v istom zmysle vo vyhovujúcom stereotype dodávajúcom mu istotu. Spôsoby reagovania partnera sú mu totižto dôverne známe. Len čo sa však ocitne sám, má strach, že príde o určitú duševnú pohodu, o pocity porozumenia. Preto sa veľakrát stáva, že ľudia nevydržia dlho sami a hneď po rozchode, bez toho, aby si prežili smútok zo straty, hľadajú útočište v novom vzťahu.“ Porozchodové obdobie ideálne na sebaspytovanie a vyčistenie hlavy býva hlbokým prínosom. Až počas neho dokážeme rozoznať, čo nám vlastne bývalý pomer dal. Čím nás obohatil. Prípadne, aké medzery nebol schopný zaplniť. A práve toto zaplnenie vraj môžeme hľadať u budúceho partnera. „Rozchod je bolestný. No nie neprekonateľný. Bolesti je neradno sa vyhýbať. Človek ju musí prijať ako fakt, na ktorom sa nedá nič zmeniť. Prebrodiť sa ňou. Iba tak môže začať odznova skutočne milovať. To miesto vedľa vás, ktoré bolo doteraz vyhradené pre jediného muža, sa najlepšie uvoľní, keď vy sama sa od neho odpútate a necháte ho ísť,“ ozrejmuje odborníčka.

Genéza závislosti: Človek je od prírody družný tvor závislý na vzťahoch. Buduje si ich už od kolísky. Dieťa prilipne k matke a ono časom pocíti prvý strach, že by ho mohla opustiť. Pre materinské puto a rodičovskú lásku je odhodlané urobiť čokoľvek, len aby si náklonnosť rodičov udržalo a mohlo tak prežiť. „Strach z opustenia a samoty je zakorenený hlboko v nás. Našu závislosť a jej hĺbku formujú predovšetkým rodičia. Najdôležitejším spojivom je matka a jej citová väzba k dieťaťu. Tá je rozhodujúca. Bez konkrétneho úmyselného zámeru dieťaťu ublížiť, mu nemusí vždy poskytnúť uspokojivý pocit bezpečia a lásky. Alebo ho naopak môže zahrnúť silnými citmi, kedy sa nevie od neho odpútať. Drží ho v závislosti zo strachu nechať ho urobiť samostatný krok. Takto nevedomky prenesie na neho úzkosť a obavy, ktorá sa s ním potom vezie,“ vysvetľuje Maderová. Samostatnosti sa učí každý z nás v dospelosti. Testujeme sa, čím sme schopní pretĺcť sa sami. Ak sme vystavení situácii, ktorá je nad naše sily, vždy sa môžeme obrátiť na priateľov, rodinu, či v krajnom prípade na psychológov a terapeutov, ktorí podajú pomocnú ruku. Nemusí to byť však v konečnom dôsledku zase len nový priateľ, na ktorého prenesieme našu závislú citovú väzbu.

Začarovaný kruh: Každé jedno nekonzekventné správanie si vyžiada po čase svoju daň.
Rozhodnutie vliezť do manželského chomúta by nemalo byť živené úzkosťami z možnej osamelosti. Čo ak ranné poblúznenie vyprchá a budete odsúdené na život s človekom, ku ktorému ste prestali cítiť aj posledný záblesk lásky? Ak sa začnete trápiť vy, ako potom môžu byť šťastní ľudia okolo vás vrátane vašich detí? Podľa terapeutky Maderovej by bolo najrozumnejšie, dopriať si po rozchode čas a uplynulý pomer „odsmútiť“ ešte predtým, než sa začneme obzerať po novom objave.

Snažiť sa porozumieť zmyslu uplynulého vzťahu pre náš život je nevyhnutnosť. V opačnom prípade sa vraj dostaneme do začarovaného kruhu a bývalého partnera nahradíme podobným typom človeka s rovnakými chybami, nedokonalosťami a problémami. A potom sa zmietame v tomto kruhu nevidiac východisko. Vracajú sa nám porovnateľné životné situácie s tými, akými sme si už prešli, nazdávajúc sa, že toto už máme za sebou. Zmôže nás nespokojnosť a pocity nešťastia. A márne sa vraj snažíme zachraňovať vzťahy a hľadať to, čo de facto ani nemôžeme nájsť, lebo sme svojmu ja nedali dostatočný čas na nájdenie odpovedí.

Koniec doby ľadovej: „Doba ľadová“, ktorej nekompromisná spoločnosť deväťdesiatich rokov minulého storočia vyniesla nad vtedajšou 24 ročnou dievčinou ortieľ starej dievky, našťastie pominula. Nové milénium zmiernilo tlak spoločnosti, ktorá nám dnes ukazuje zhovievavú, tolerantnejšiu tvár. „Súčasná spoločnosť je voči ľuďom bez záväzkov miernejšia. Dáva viac slobody a tolerancie. I keď nebolo tak tomu vždy. Dnes sa veková hranica uzatvárania manželstiev a trvalých zväzkov posúva stále vyššie. Ľudia si dávajú poriadne na čas, kým nájdu toho pravého. I ja si osobne myslím, že je lepšie počkať, než vhupnúť s neistotou do manželstva, z ktorého nakoniec jedinou spásonosnou cestou von je rozvod,“ podotýka odborníčka Maderová.

Vyzrejte na samotu: Mimoriadne osvedčený spôsob, ako vyzrieť na „potupnú“ samotu, je sebarealizácia. „Objaviť niečo, v čom nachádzame potešenie a môžeme byť zároveň úspešní, sa javí ako najschodnejšia cesta na nevyliečenosť z bývalého vzťahu. Ľudia, ktorí ľahko prepadnú pocitu osamelosti a prelietajú z jedného vzťahu do druhého, len aby túto „medzeru“ preklenuli, sú vo veľkej miere závislí. Mali by si uvedomiť, že výhodou istej životnej periódy bez partnera, je získanie priestoru pre osobný rozvoj. Odhalenie talentu v činnosti, ktorá nás baví ako napríklad nejaká tvorivá činnosť, či už je to výtvarné umenie alebo hudba, výrazne k tejto sebarealizácii dopomôže . Realizovať sa môžeme aj vo svojej profesii alebo venovaním viac času rodinným príslušníkom alebo priateľom, môžeme urobiť nejakú zmenu vo svojom byte a celkovo pozmeniť svoj doterajší životný štýl, ktorý nám môže ukázať novú cestu a jej smer.“ radí terapeutka. Pre menej ambicióznych jednotlivcov bude najskôr lákavejšia druhá alternatíva, ktorou je vyplavenie hormónov šťastia. Urobte jednoducho endorfínom prievan. Denisa Maderová odporúča v takom prípade šport a pohyb. Zájsť s priateľmi do kina, vyjsť si na prechádzku do prírody a spojiť sa s vnútorným zdrojom energie, ktorý badateľne sebavedomie človeka posilní.

Zdroj: Plus sedem dní

Zobraziť scan

« Späť