Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Medializácia

Najúčinnejšie spôsoby prevýchovy: Takto ich zvládnete!

Psychologička Denisa Maderová vám dá návod, ako si poradiť s trucovaním a neposlušnosťou detí a nestratiť pri tom nervy.

Nezabúdajte, že dieťa vyvádza hlavne preto, lebo mu chýba vaša pozornosť. Venujte mu ju, rozprávajte sa s ním a neodbíjajte ho so slovami: teraz mi daj pokoj, nemám na teba čas.

 • Najdôležitejšie je dať mu príklad, o čo všetko príde, keď nebude poslúchať a niečo vyvedie. Nech si uvedomí, že môže stratiť niečo, o čo veru nechce prísť.
   
 • Zároveň je dôležité uviesť aj príklad toho, čo by mohlo získať, keby sa správalo inak. Treba ho pozitívne motivovať a podporovať k lepšiemu správaniu, aby na základe príkladu pochopilo, že keď vás poslúchne, môže viac získať, než stratiť.
   
 • Za dlhodobé dodržiavanie slušného správania ho odmeňte. Odmenu mu môžete prisľúbiť a vytýčiť ju ako vyšší cieľ, ktorý dosiahne, len ak splní isté podmienky, na ktorých sa dohodnete. Určite by to však nemali byť pravidelné odmeny a odmeny v podobe peňazí. Ak už, tak nejaká spoločenská aktivita, výlet, niečo, po čom dieťa túži.
   
 • Častými a bolestivými fyzickými trestami nič nedosiahnete. Navyše, čím sú deti staršie, tým menej im treba nakladať na zadok a viac ich chváliť. Vedie ich to k väčšej samostatnosti a zodpovednosti rozhodovať sa podľa seba za cenu následkov. Porozumenie a chválenie dieťaťa je veľkou motiváciou k tomu, aby sa snažilo aj v budúcnosti vyhovieť svojim rodičom a nerobiť im naprieky.

Čím sú deti staršie, tým menej im treba nakladať na zadok a viac ich chváliť.

 • U menších detí je dobré bodovanie správania červenými a čiernymi bodmi. Stanovte si pravidlá správania a následne im ich prideľujte za ich dodržiavanie, respektíve porušovanie. Nechajte ich, nech si samé vymyslia trest a odmenu za body, ktoré sa im počas týždňa či mesiaca nazbierajú. Budú mať pocit, že môžu o svojom správaní a jeho dôsledkoch samé rozhodnúť, čo je fér.
   
 • Istý význam má aj klasické trestanie, napríklad opakovanie písania, precvičovanie čítania, počítanie príkladov, čo sa však musí striedať s priestorom pre oddych, po ktorom si dieťa svoju úlohu stanovenú rodičom splní.
   
 • Rodič môže zvážiť aj odklad činností, ktoré dieťa robí rado, ako je hranie hier na počítači, pozeranie televízie, alebo ich obmedzenie na čas, kým si nesplní svoje povinnosti.

Takto nič nedosiahnete...

 • Dieťa sa neoplatí zastrašovať alebo sa mu vyhrážať trestom, či bitkou. Lepšie je trvať na náprave s cieľom sľúbenej odmeny, ktorou môže byť obľúbená aktivita alebo hra.
   
 • Nesprávnym krokom je aj zákaz športu či záujmového krúžku, ktoré má dieťa rado. Pristupovať k tomu treba iba v nezvládnuteľných prípadoch.
   
 • Prevychovanie k lepšiemu nedosiahnete ani finančnými odmenami, odmeňovaním „niečo za niečo“, manipuláciou a citovým vydieraním dieťaťa, fyzickými trestami a krikom.

Zdroj: Lesk.sk

« Späť