Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Medializácia

Hospodárske noviny - Kríza stredného veku u mužov

Prečo prepukne kríza stredného veku? Je to určitá rekapituácia, nuda?

Kríza stredného veku je v podstate prirodzeným životným obdobím ktoré sa týka každého z nás bez ohľadu na pohlavie. Hoci vo väčšom množstve alebo výraznejší priebeh má u mužov, ženy si ju viac kompenzujú starostlivosťou o deti, prípadne vnúčatá.
Kríza stredného veku najčastejšie vzniká v zrelom – produktívnom veku mužov a žien, a asi najvýraznejší priebeh má okolo 40-ky.
Zrelý vek je najproduktívnejším obdobím, čo sa týka kariéry, výkonu a osobných úspechov. Spája sa tak isto s atraktívnosťou, energiu a elánom, človek v ňom má veľa inšpirácii a plánov do budúcnosti.
No okrem týchto pozitívnych stránok má aj určité obmedzenia a úskalia, pretože nie je večný.
Po 45 veku človek pomaly prechádza do ďalšej etapy vývinového obdobia - do obdobia staršej dospelosti, a práve v tomto veku si začína uvedomovať, že vysoká produktivita a atraktívnosť ubúdajú, strácajú sa a šedivejú vlasy, začínajú hormonálne zmeny a zdravotné problémy.
Človek na základe uvedomovania si blížiacej sa svojej biologicky danej obmedzenosti začína prehodnocovať svoj život a dostáva sa do takzvanej osobnej krízy.
Táto kríza sa týka jednak obmedzenosti v naplnení vlastných plánov a snov, ktoré sa muži snažia rýchlo riešiť tým, že chcú zrazu začať žiť inak, chcú žiť naplno, prežiť, čo ešte nezažili...
Správanie mužov a žien sa v tomto období spája s určitým extremizmom a ich prejavy bývajú častokrát skratové a nemajú dlhé trvanie.
Preto pokiaľ muž, ktorý si potrebuje dokázať, že je stále príťažlivý pre ženy, že ešte nie je až tak starý, začne nadväzovať vzťahy s mladšími ženami, pretože tie ho uistia o jeho ešte stálej atraktívnosti.
Tak isto pre mladšie partnerky má zrelý muž inú hodnotu a v ich očiach iné postavenie. Má zrelé názory, je rozvážny a pod.
Výrazne mladšie partnerky môžu byť však pre mužov v zrelom veku aj určitou kompenzáciou otcovskej role, v prípade partnerky- napĺňaním si otcovskej autority.
Je dobré si uvedomiť, že trojuholníkové vzťahy začínajúce v období krízy stredného veku môžu viesť k rozvodom alebo k veľkej životnej zmene, s ktorou muž alebo žena nemusia byť úplne s pokojní a na ňu pripravení. Tak isto tieto vzťahy nemusia mať vždy dlhé trvanie.
Preto sa odporúča takéto obdobie v manželstve vydržať v prípade oboch partnerov a pátrať skôr o možnostiach ako zlepšiť komunikáciu vo vzťahu, rozprávať sa o tom, čo v ňom chýba a čo je možné vylepšiť. Dôležité je, aby šancu urobiť pozitívnu zmenu dostal aj druhý partner.
Často krát skratové situácie a extrémne správanie hovorí aj o tom, že človek nekoná uvážene, že sa bojí budúcnosti, niečo ho trápi, nie je spokojný sám zo sebou.
V kríze stredného veku, dochádza najčastejšie k neverám zo strany mužov, práve prehodnocovaním svojho životného štýlu a spôsobu života, neuspokojivým sexuálnym životom, prehodnocovaním svojho miesta v živote a zmyslu života, čo som dosiahol, kam som sa dostal, čo po mne ostane.
Táto nespokojnosť vedie k častým depresiám u mužov ale aj u žien, môže viesť k dočasnému promiskuitnému správaniu alebo k alkoholizmu, prípadne k extrémnym a závislosť podporujúcim záujmom, adrenalínovým športom, ako spôsob dokazovania si svojej sily, svojej vitality a svojej schopnosti zvládnuť to, čo som vládal, keď som bol mladý.
U žien môže mať kríza stredného veku podobný priebeh ako u mužov, avšak nie je až tak výrazný, pretože ženy si svoju nespokojnosť so sebou alebo strach so svojej nižšej produktivity viac kompenzujú starostlivosťou o rodinu a deti, ktoré sú ich kotvou.
Keď však deti vylietavajú z hniezda a nemajú sa už o koho starať, môžu upadnúť do depresií a strate svojej významnosti a hodnoty.

Preto odporúčam, aj keď to nie je vždy ľahké, vydržať toto obdobie bez nutných extrémnych zmien a zvratov. Nepodliehať panike a veriť svojim silám a svojim schopnostiam, svojej prirodzenej atraktivite, ktorú máme v každom veku, a ktorá závisí od našej psychickej pohody, od toho, ako sa staráme o svoje zdravie, ako sa sami vidíme vo svojich očiach, ako sami seba ceníme, či sa prijímame takými akými sme.
Je dôležité sa uvedomovať fakt, že máme svoje potrebné miesto v živote a sme stále potrební pre naše okolie a pre našich blízkych.
Je dôležité prijať to, že síce si naše telo vyžaduje viac starostlivosti, a možno nie sme už v tak dobrej kondícii ako v mladosti, no naša dôležitosť a postavenie v živote sa nemení, a je rovnako dôležité, ba priam dôležitejšie, pretože svoje vedomosti začíname odovzdávať mladšej generácii a deťom, pre ktoré môžeme byť dobrou inšpiráciou a vzorom.
Je dobré si uvedomiť, že biologické zmeny človeka sú našou prirodzenou súčasťou. Nevyhráme nad nimi boj. Ale môžu byť pozitívnou inšpiráciou pre nás - viac sa starať o seba a o svoje zdravie, relaxovať, stanoviť si pozitívne ciele do budúcnosti, cestovať, venovať sa svojim záujmom, priateľom a rodine.

Mgr. Denisa Maderová

Zobraziť scan

Zdroj: Hospodárske noviny

« Späť