Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Psychological counselling
also in English language.


Psychologická diagnostika sa robí vždy na žiadosť a so súhlasom klienta, kvôli vyšetreniu osobnosti a intelektu, pre účely posúdenia psychického stavu, kvôli sebapoznaniu.

Ochrana osobných údajov

Cenník

Psychologické poradenstvo a terapia pre deti

Psychologické poradenstvo pre dieťa 50 min. 35 €
Psychologické poradenstvo pre rodičov 60 min. 40 €
Psychologické poradenstvo pre rodinu a rodinná terapia 90 min. 60 €

Psychologické poradenstvo a psychoterapia pre dospelých

Psychologické poradenstvo a podporná psychoterapia 50 min. 35 €
Psychoterapia zameraná na telo – body-psychoterapia 60 min. 40 €
Psychological counselling and psychotherapy for individual in English language 50 min. 40 €

Psychologické poradenstvo pre páry

Psychologické poradenstvo pre pár 60 min. 50 €
Psychological counselling for pair in English language 60 min. 60 €

Psychodiagnostické vyšetrenie

Čiastkové psychodiagnostické vyšetrenie (intelekt alebo osobnosť) 60 min. 30 €
Celkové psychodiagnostické vyšetrenie (intelekt a osobnosť) 120 min. 60 €
Profil osobnosti pre profesijné zameranie 150 min. 80 €
Psychologická správa, nález 20 €

Relaxačné, stabilizačné a harmonizujúce techniky

Relaxácia a autogénny tréning 30 min. 20 €
Biodynamická masáž častí tela (krčná chrbtica, tvár, hlava, chrbát) 30 min. 20 €
Biodynamická terapeutická masáž a uvoľňujúce techniky 60 min. 40 €
Deep draining – hĺbková masáž tela 90 min. 60 €
Kranio-sacrálna terapia 60 min. 40 €

Všetky uvoľňujúce, stabilizačné a harmonizujúce techniky sú indikované iba po dohovore s psychoterapeutkou a sú súčasťou dlhodobej psychoterapie zameranej na telo.

Kreatívny pohyb a tanec

  60 min. 5 € / osoba

Podporná terapeutická skupina

  90 min. 15 € / osoba

Komunikačné zručnosti a antistresový program pre firmy

  90 min. 30 € / osoba

Pri neodhlásení sa do 24 hodín počas týždňa a najneskôr v piatok pred víkendom hradia klienti stratu v plnej sume.

Nie sme zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní SR, uvedené ceny sú podľa odporúčania Slovenskej komory psychológov. Všetky konzultácie zabezpečujú podľa Zákona o ochrane osobných údajov ich absolútnu diskrétnosť a sú dôverné!